AESCULAPIA praeses dixit

Over ons!

Graag stellen wij u Aesculapia voor. Aesculapia, opgericht in 1965, is de facultaire vereniging voor en door de studenten Geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen. Als faculteitsclub zijn we rechtstreeks verbonden met de universiteit en meer nog met de Medische faculteit. Er zijn zeer veel studentenclubs, maar slechts enkele daarvan zijn op officiële wijze verbonden met een faculteit. Sinds de eenmaking van de Universiteit Antwerpen telt de opleiding Geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen ongeveer zevenhonderd studenten. Door de invoering van detoelatingsproef voor de richting arts-tandarts is het studentenaantal enigszins gedaald, maar desalniettemin telden we in het academiejaar 2013-2014 ruim 600 (nieuwe) leden en sympathisanten en een belangrijk aantal ereleden uit de medische, farmaceutische en bedrijfswereld… . Met ons ledenbestand kunnen we dus zondermeer stellen dat we nog steeds behoren tot de grootste studentenkringen in het Antwerpse. Niettegenstaande het feit dat Aesculapia de studentenvereniging van de geneeskundefaculteit is, merken we dat de laatste jaren, ook studenten uit andere faculteiten, regelmatig deelnemen aan onze activiteiten. Studenten uit de richtingen biomedische wetenschappen, farmacie, TEW, rechten vinden hun weg naar Aesculapia. Ons ledenbestand beperkt zich tevens niet louter tot universiteitsstudenten, maar ook een groot aantal studenten uit de Antwerpse Hogescholen hebben een Aesculapia lidkaart op zak. “Geneeskunde studeren” is dus absoluut geen voorwaarde om zich bij ons aan te sluiten. Een studentenclub heeft altijd een eigen imago en dat spreekt studenten uit verschillende disciplines aan.

De Spoed

Hoeveel studentenclubs in Vlaanderen kunnen zeggen dat ze over een persoonlijke faculteitsbar beschikken, die ze op de koop toe volledig zelf uit de grond hebben gestampt? Wees maar zeker dat je ze op 1 hand kan tellen. Net dat maakt ons, Aesculapia en de Antwerpse geneeskunde studenten, zo uniek: wij hebben er namelijk WEL één: De Spoed Geschiedenis Zo’n 15 jaar geleden was De Spoed niet meer en niet minder dan een bunker in Fort VI (naar het schijnt deed de ruimte vroeger dienst als slaapplaats voor officiers). Veel meer dan muren was er niet te vinden. Tot Joost van Dinther en Jack Helleman, de Godfathers van de Spoed, besloten hun dromen en fantasieën te verwezenlijken. Een toog, tapinstallatie, toiletten, een tweede zaal met een tweede toog en tweede tapinstallatie, verrezen met veel bloed, zweet en tranen uit het stof en maakten van onze bunker de gedroomde locatie voor TD’s, cantussen, decadente feestjes, enzovoort. De opbouw duurde zo’n 2 jaar, maar het resultaat mag gezien worden. Elke zomer wordt er weer een schepje bovenop gedaan. Zo werd onze gevel in oorspronkelijke staat herstelt, werden er ramen en een nieuwe eikenhouten poort geplaatst. De renovatie is echt nog lang niet klaar, maar we zijn alvast heel fier op deze verwezenlijkingen. Zij die er van het begin bij waren kunnen zich ondertussen meester noemen in het plaatsten van deuren, ramen, riolering, elektriciteit, vloeren, verlichting, toiletten, enzovoort. Heel belangrijk om weten is dat de Spoed er gekomen is DOOR studenten geneeskunde VOOR studenten geneeskunde en dat alles wat wij doen in dienst staat van de geneeskunde student van nu, maar zeker ook in dienst die van de geneeskunde student van morgen.
Als je nog nooit in De Spoed geweest bent, aarzel dan niet om een kijkje te komen nemen tijdens de eerstvolgende TD van Aescu. Je zal snel begrijpen waarom Aesculapia en vzw De Spoed zo trots zijn op dit pareltje! Vzw De Spoed 8 jaar geleden werd het beheer van onze zaal min of meer losgekoppeld van Aesculapia door de oprichting van vzw De Spoed, met een eigen boekhouding, bestuur, et cetera et cetera. Dit is ook nodig als je weet dat De Spoed in het weekend verhuurd wordt aan mensen van buitenaf. De opbrengst hiervan wordt rechtstreeks geïnvesteerd in de verdere renovatie van ons gebouw. De verhuur wordt geregeld door de raad van beheer en ook de renovatie doen we zoveel mogelijk zelf. De kleine alledaagse beslissingen worden genomen door ons dagelijks bestuur, die bestaat uit een dominus of domina harae, een quaestor, een secretaris, de verhuurders en last but certainly not least de klussers. Onze dominus of domina wordt verondersteld de algemene coördinatie van de verhuur en het dagelijks leven in De Spoed in goede banen te leiden en is de link tussen vzw De Spoed en Aesculapia. De quaestor neemt de boekhouding en de financiën voor zijn of haar rekening, terwijl de secretaris zich verdiept in alle mogelijke paperassen en reglementeringen. Onze klussers zorgen er dan weer voor dat alles in de Spoed naar behoren blijft functioneren en dat er op tijd en stond vernieuwd, gesleuteld en bijgeschaafd wordt. De grote beslissingen omtrent renovatie en beheer worden genomen door de algemene vergadering, die bestaat uit vroegere leden van het dagelijks bestuur en een aantal sympathisanten. In de algemene vergadering zitten zij die alles van het begin hebben meegemaakt en ook zij die er later zijn bijgekomen. Ze zijn de steun en toeverlaat van het dagelijks bestuur bij het nemen van beslissingen. Dagelijks bestuur *Dominus Harae
: Laurens Minsart (1e Ma) *Financiën: Simon Kleevens (1e Ma) *Secretaris
: Stijn Verhoeven (2e Ma) *Verhuur
: Tycho Debie (2e Ma) Anne Groenendijk (1e Ma) Britt van Wanrooij (1e Ma) *Hoofdklussers: Melvin Roebersen (1e Ma) Christophe Conrad (1e Ma) *Klussers
: Michiel Beyens (1e Ma) Ben Verrept (1e Ma) Martijn van Vliet (1e Ma) Nicolas Willems (2e Ba) Mathias Hoffmann (3e Ba) Wouter Platteau (2e Ba) Seppe De Vet (2e Ba) Algemene vergadering Katleen Aerts, Sten Binnemans, Maurits Blom, Lien Ceulemans, Johan Clukers, Ruben Deboulle, Philip DeKoninck, Yentl Driesen, Willem den Hengst, Jack Helleman, Maarten Hemmink, Douwe Homans, Wouter Jak, Jelle Klein, Wilko Kwanten, Emke Marachal, Kevin Meuris, Tom Schepens, Laurens Snoep, Jeroen Stappers, Maxime Tijskens, Nele Toussaint, Joost van Dinther, Philippe Vanduynhoven, Pieter-Jan Van Gaal, Stijn Verhulst Verhuur Vanuit het idee dat de Spoed er is DOOR studenten geneeskunde, VOOR studenten geneeskunde, zijn er speciale voorwaarden voor studenten geneeskunde. Als jullie plannen hebben voor een feestje voor jullie jaar, een klasbarbecue, noem maar op, dan krijgen jullie de Spoed gratis ter jullie beschikking op voorwaarde dat het gaat om een activiteit voor geneeskundestudenten. 
Een feestje voor vrienden van buitenaf of een scoutsfeest kan natuurlijk ook, maar wordt dan gerekend als gewone weekendverhuur. Als je dus een locatie zoekt voor een feestje dat je wil organiseren en De Spoed lijkt je wel wat, kan je altijd bij ons terecht voor informatie over onze prijzen. Info bij : Laurens Minsart e-mail: despoed@hotmail.com GSM: +32.493/04.93.28

Clublied

Aesculapia moet marcheren, De porren komen aan, ja aan. Poepen zullen wij nooit verleren, Want hij blijft altijd staan, ja staan. Met ons kapotje, met ons klein zotje, En met de stoten van onze kloten. Met onze knuppel kunnen wij je naar de hemel, Ja, naar de hemel laten gaan met onze knuppel kunnen wij je naar de hemel ja, naar de hemel laten gaan Wij weten niet van stoppen, Wij weten niet van gaan, ja gaan. Als ’t bier komt op de proppen, Zijn wij niet weg te slaan, ja slaan. Met ons kapotje, met ons klein zotje, En met de stoten van onze kloten. Met onze knuppel kunnen wij je naar de hemel, Ja, naar de hemel laten gaan met onze knuppel kunnen wij je naar de hemel ja, naar de hemel laten gaan Aesculapia moet studeren, Dat hebben wij nooit gedaan, ja daan. Welke prof zal ons dat leren, Hij laat ons altijd staan, ja staan. Met ons kapotje, met ons klein zotje, En met de stoten van onze kloten. Met onze knuppel kunnen wij je naar de hemel, Ja, naar de hemel laten gaan met onze knuppel kunnen wij je naar de hemel ja, naar de hemel laten gaan

SOGA

SOGA staat voor Studenten Overleg Geneeskunde Antwerpen en is in het leven geroepen door en voor studenten van de faculteit geneeskunde. Zoals de naam het zelf zegt, is SOGA een groepering van vrijwillige studenten die zich willen inzetten voor een beter onderwijs aan onze universiteit. Dit gebeurt door problemen te bediscussiëren die zijn aangegeven door de studenten, overlegmomenten te organiseren met professoren en het studentensecretariaat, beslissingen die gemaakt zijn inzake onderwijs te verspreiden over de verschillende jaren, praktische problemen aan te pakken zoals een slechte cursus of overlap in les Aesculapia wordt uiteraard door onze mentor vertegenwoordigd in deze raad.